Ce este cadastrul, ce este intabularea?

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.
Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Pe scurt, inscrierea in Cartea Funciara (intabularea) unui imobil, are aceeasi functie ca si cartea de identitate pentru o persoana.

Cand avem nevoie de cadastru si intabulare?

Cadastrul si intabularea sunt necesare pentru actele notariale, atunci cand vrem sa instrainam imobilul (vanzare-cumparare, donatie, schimb, etc), in momentul in care se doreste ipotecarea imobilului (atunci cand vrem sa facem un credit ipotecar si sa garantam cu imobilul), cat si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.

Costurile necesare intocmirii cadastrului si intabularii sunt impartite in doua: onorariul perceput de firma care intocmeste documentatia cadastrala si taxa perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Pasii necesari efectuarii cadastrului si a intabularii. Ce faceti Dvs, ce facem noi?

Dvs. va ocupati de obtinerea actelor necesare pentru cadastru si intabulare, care pot fi obtinute numai de catre proprietar sau imputernicitii notariali ai acestuia (nu pot fi obtinute de catre firma de cadastru), iar noi ne ocupam de restul:

– in momentul in care aveti toate actele necesare pentru cadastru si intabulare, se stabileste telefonic o intalnire fie la biroul nostru, fie de regula direct la imobilul Dvs, unde se fac masuratori, se completeaza cererile tip pentru cadastru si intabulare (precum si un Contract in care se mentioneaza onorariul, avansul achitat, taxele achitate, actele puse la dispozitie) si se elibereaza chitanta pentru avans.

– intocmim o documentatie care va contine o parte tehnica (schite, planuri, calcule, memoriu tehnic, etc) si o parte juridica (actele de proprietate, Certificatul fiscal, Declaratii notariale, etc);

– depunem documentatia la Oficiul de Cadastru, imobilul primeste numar cadastral (in urma unei verificari tehnice efectuate de un inspector cadastru de specialitate) si apoi documentatia este trimisa la Biroul de Carte Funciara, unde imobilul este inscris in Cartea Funciara (in urma unei verificari juridice efectuate de un registrator de Carte Funciara).

– ridicam documentatia cadastrala avizata de la Oficiul de Cadastru si o predam proprietarului.

Actele de proprietate in copii legalizate, care au stat la baza dosarului cadastral, nu se restituie proprietarului, ele se arhiveaza la OCPI.