Pentru orice imobil situat in Brasov si imprejurimi va stam la dispozitia dumneavoastra pentru efectuarea de lucrari de cadastru si intabulare.
Va oferim sprijinul nostru atat la intocmirea dosarelor pentru obtinerea unui numar postal, necesar pentru intabulare in Cartea Funciara precum si pentru depunerea acestuia la ANCPI, cat si la realizarea de lucrari si masuratori topografice – relevee, planuri, schite.

Servicii:

  • deplasarea la fata locului si executarea masuratorilor proprietatii;
  • intocmire documentatii cadastrale
  • parcelari, lotizari de terenuri bazate pe propuneri de parcelare efectuate de arhitecti colaboratori ;
  • depunerea documentatiei la OCPI si urmarirea pe parcurs a dosarului in vederea avizarii;
  • ridicarea documentatiei si predarea catre Dvs.
  • repozitionari limite proprietate
  • inscrieri-extinderi-desfiintari constructii
  • relevee
  • documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism
  • documentatii pentru scoaterea definitive din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan