Comunicat de presa UAT FELDIOARA judetul Brasov

Anunț prealabil

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire  județ: Brașov

Denumire UAT:  Feldioara

Unitatea administrativ teritorială Feldioara, judetul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr.12,19,30,31,32,35, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 16.03.2020
Data de sfârșit a afișării: 15.05.2020

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei comunei Feldioara, situat în comuna Feldioara, strada Octavian Goga, nr. 55, judetul Brașov, precum și pe pagina de internet: http://www.primaria-feldioara.ro

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Feldioara Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot

obține pe site-ul ANCPI la adresa:  www.ancpi.ro/pnccf/

 
Primar
 
TAUS SORIN
 
 
 

Comunicat de presa UAT FELDIOARA judetul Brasov

Anunț prealabil

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire  județ: Brașov

Denumire UAT:  Feldioara

Unitatea administrativ teritorială Feldioara, judetul Brașov anunță  publicarea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului pentru  sectoarele  nr.33,34,36,  pe  o  perioadă  de 60  de  zile  calendaristice,  conform  art. 14  alin. (1)  și (2)  din  Legea  cadastrului  și  a  publicității  Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:   08.07.2019

Data de sfârșit a afișării:     06.09.2019

Adresa locului afișării publice: la  sediul Primăriei comunei Feldioara, situat în comuna Feldioara, strada  Octavian Goga, nr. 55, judetul Brașov, precum și pe pagina de internet: http://www.primaria-feldioara.ro

Cererile  de  rectificare  ale  documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse  la  sediul Primăriei comunei Feldioara

Informații  privind  Programul  național  de  cadastru  și  carte  funciară  2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/

Primar

TAUS SORIN


 

Comunicat de presa UAT Budila, judetul Brasov

Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire  județ: Brașov
Denumire UAT: Budila

Unitatea administrativ teritorială Budila, judetul Brașov anunță  publicarea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului pentru  sectoarele  nr.15,16,17,22,25,  pe  o  perioadă  de 60  de  zile  calendaristice,  conform  art. 14  alin. (1)  și (2)  din  Legea  cadastrului  și  a  publicității  Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:   18.03.2019
Data de sfârșit a afișării:     16.05.2019

Adresa locului afișării publice: la  sediul Primăriei comunei Budila situat în comuna Budila, strada Principală nr.261, judetul Brașov, precum și pe pagina de internet www.budila.ro

Cererile  de  rectificare  ale  documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse  la  sediul Primăriei comunei Budila.

Informații  privind  Programul  național  de  cadastru  și  carte  funciară  2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/